Igwe

Igwe Download Here Lyrics Ibu IGWEEE Chukwu IGWEEEE Ibu IGWEEE heeee   Verse: Ihe imere m ojuru m anya Ndu inyere m ojuru anya Elu ibuliru m ojuru m anya Ya mere Nna asigi Nna m Nara ekele ee   Chorus IGWEEEE Ana m aja gi mma Onye oma meeee Oke nkume ka ibu IGWEEEE …

Igwe Read More »