Igwe

Igwe

Download Here

Lyrics

Ibu IGWEEE

Chukwu IGWEEEE

Ibu IGWEEE

heeee

 

Verse:

Ihe imere m ojuru m anya

Ndu inyere m ojuru anya

Elu ibuliru m ojuru m anya

Ya mere Nna asigi Nna m

Nara ekele ee

 

Chorus

IGWEEEE

Ana m aja gi mma

Onye oma meeee

Oke nkume ka ibu

IGWEEEE

Nna m

Nara ekele

Onye oma mo oooo

Oke nkume ka ibu

 

Verse 2

Nzoputa gi

Ojuru m anya

Ogwugwo nso gi

Ojuru m anya

Amara gi bara uba

Ojuru m anya

Yamere m nna asi gi

Nna m nara ekele

 

Repeat chorus

 

Igwe Igwe Igwe Igwe

Oke nkume ka-ibu

2 thoughts on “Igwe”

Leave a Comment

Scroll to Top

Hello 👋
It’s nice to meet you.

Sign up to receive awesome content in your inbox, every month.